Обслужване на клиенти
Правила
Поръчката помага
плащане
Други бизнес
Начало > Правила > Правила и условия

Правила и условия

За нас

fashion71.net е един от първите онлайн магазини в мрежата и помага на модерния блясък да изглежда страхотно от 2008. fashion71 предлага най-новата рокля стил улица, палта, ботуши и др. Всички транзакции на fashion71.net се обработват от ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

Съгласно това споразумение услугите за обработка на плащания за стоки и / или услуги, закупени на този сайт, се предоставят от ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. В случай, че изберете да платите с кредитна карта и плащането ще бъде обработено чрез европейски приобретател, тези условия са споразумение между вас и ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. За всеки друг вид покупки тези условия са споразумение между вас и ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED и стоките и / или услугите ще бъдат доставени директно от ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

1. УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ - Тези условия представляват окончателното и пълно съгласие на страните и никакви условия по никакъв начин не променят или променят посочените тук разпоредби, ще бъдат задължителни за Нашата компания, освен ако са направени в писмена форма и подписани и одобрени от офицер или друго упълномощено лице в Нашата компания. Никакво изменение на някой от тези условия не се променя от доставката на стоки от страна на Нашата компания след получаване на поръчка за покупка от купувача, заявка за доставка или подобни формуляри, съдържащи печатни условия, допълнителни или несъвместими с условията тук. Ако някое условие, клауза или разпоредба е обявено за невалидно от компетентен съд, такава декларация или притежание няма да засегне валидността на който и да е друг термин, клауза или разпоредба, съдържащи се в него.

2. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ - Всички поръчки подлежат на писмена проверка на цените от упълномощен наш персонал, освен ако не са определени писмено, че са твърди за определен период от време. Изпращането на стоки без писмена проверка на цената не представлява приемане на цената, съдържаща се в поръчката.

3. ЗАМЕСТВАНЕ - Нашата компания си запазва правото без предварително уведомление да замести алтернативен продукт от подобен вид, качество и функция. Ако Купувачът няма да приеме заместител, Купувачът трябва да декларира, че не е разрешено заместване, когато купувачът поиска оферта, ако е направено такова искане за оферта или, ако не е било направено искане за оферта, при подаване на поръчка Нашата компания .

4. ЦЕНА - Цитираните цени, включително всички транспортни такси, са валидни за 10 дни, освен ако не са определени за фирма за определен период съгласно писмена оферта или писмено одобрение за продажба, издадено или потвърдено от служител или друг упълномощен персонал на Нашата компания. Цена, определена като фирма за определен период от време, може да бъде отменена от Нашата компания, ако отмяната е в писмена форма и е изпратена до Купувача преди да бъде получено писмено приемане на цената от Нашата компания. Всички цени и доставки са FOB корабната точка. Нашата компания си запазва правото да анулира поръчките, при които продажните цени, които са по-ниски от котираните цени, са установени от правителствените наредби.

5. ТРАНСПОРТ - Освен ако не е предвидено друго, Нашата компания ще използва решението си за определяне на превозвача и маршрута. И в двата случая Нашата компания не носи отговорност за забавяне или прекомерни транспортни разходи, произтичащи от избора му.

6. ОПАКОВКА - Освен ако не е предвидено друго, нашата фирма ще спазва само минималните стандарти за опаковка за избрания начин на транспортиране. Разходите за всички специални опаковки, натоварване или укрепване, поискани от Купувача, ще бъдат платени от Купувача. Всички разходи за опаковане и доставка за специалното оборудване на Купувача се заплащат от Купувача.

7. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ - Отстъпката се отнася само за фактурираната стойност на материала (а не за данъците или транспортните такси). Нашата компания си запазва правото да изисква авансово плащане или задоволителна гаранция за стоките, ако финансовото състояние на Купувача гарантира това, както е определено от Нашата компания. Ако Купувачът не извърши плащане в съответствие с условията на това споразумение или договор за обезпечение или не спази някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение, Нашата Компания може по свое усмотрение (и в допълнение към други средства за защита) да отмени неразрешената част от тази поръчка , Купувачът трябва да остане отговорен за всички неизплатени сметки.

8. ДАНЪЦИ И ЛИЦЕНЗИ ЗА ВНОС / ИЗНОС - Цените не включват данъци. Данъците се заплащат от купувача при фактура от Нашата компания, освен ако Купувачът не предостави валиден сертификат за освобождаване, приемлив за данъчния орган или освен ако Нашата компания не е забранена от закона от събирането на посочените данъци от Купувача. Лицензиите за внос или износ трябва да бъдат защитени от купувача.

9. ЗАГЛАВИЕ И РИСК ОТ ЗАГУБА - Доставката на превозвача представлява доставка на Купувача, след което рискът от загуба или повреда предава на Купувача. Всяко искане на Купувача във връзка с щети по време на доставка или доставка трябва да се направи директно на превозвача. Всички претенции на купувача срещу Нашата компания за недостиг или повреда, настъпили преди тази доставка на превозвача, трябва да бъдат направени в рамките на пет (5) дни след получаване на стоката и придружени от оригинална транспортна сметка, подписана от превозвача, като се отбелязва, че превозвачът е получил стоките от Нашата компания в претендираното състояние. Независимо от прехвърлянето на риск от загуба за купувача, правото на притежание и притежание на стоките, продавани по този договор, остава в нашата компания, докато всички плащания по него, включително обезпечени плащания, заснети с банкноти или по друг начин, лихви, такси за пренасяне и адвокатски хонорари, е направено в брой и Купувачът се съгласява да направи всички действия, необходими за усъвършенстване и поддържане на такова право и право на собственост в Нашата компания.

10. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ - Стоките могат да бъдат върнати в 30 дни. Размерът на грешните елементи и проблемите с качествени проблеми могат да бъдат разменени. Клиентите, които връщат стоки, носят отговорност за такси за превоз.

11. СИЛА МАЙ - Нашата компания не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, произтичащи пряко или косвено от или породени от Божия акт; актове на купувача, граждански или военни органи, включително контрол върху заплатите и цените; пожари; война; бунт; закъснения в транспорта; липса или невъзможност за получаване на суровини (включително енергийни източници), компоненти, труд, гориво или доставки; или други обстоятелства извън разумния контрол на Нашата компания, независимо дали са сходни или несъвместими с горепосоченото. Ако са засегнати определени количества и други количества не са, засегнатите количества се елиминират без отговорност, но споразумението остава незасегнато. Нашата компания може по време на всеки период на недостиг поради която и да е от посочените причини да разпредели доставката на такива суровини сред различните си потребители по какъвто и да е начин, който компанията YILIDA счита за справедлива и разумна. В никакъв случай фирмата ни не носи отговорност за специални или последващи щети за всяко забавяне за каквато и да било кауза.

12. ОСЪЩЕСТВЕНИ ТАКСА - В случай, че ще бъде образувано производство или друго производство за възстановяване на покупната цена или неплатено салдо или нарушение от страна на купувача на който и да е от тях, Купувачът ще плати на Нашата компания, освен всички щети доказани със закон, разумни адвокатски хонорари и разходи за събиране.

13. ОТГОВОРНОСТ - Нашата компания не носи отговорност, задължение или отговорност за каквито и да е наранявания или щети, произтичащи от заявление или използване на нейните продукти, поотделно или в комбинация с други продукти, произтичащи от приемането на тази поръчка. Нашето дружество не носи отговорност за грешки при доставка на тегло или количество, освен ако не бъде направено искане от купувача в рамките на пет (5) дни след получаване на пратката и придружено от оригинална транспортна сметка, подписана от превозвача, отбелязваща, че превозвачът е получил стоките от Нашата компания в състояние твърдеше. Ако такава навременна претенция е направена от Купувача, а искът се счита за валиден от Нашата Компания, Нашата Компания може да изпълни своята отговорност, като изпрати необходимото количество за отстраняване на недостатъка или по избор на Нашата Компания, като кредитира Купувача с цената на фактурата на недостатъка.

14. ГАРАНЦИЯ - Всички стоки, продавани от Нашата компания, са гаранция за купувача, че няма дефекти в материала и изработката и е произведен в съответствие с индустриалните стандарти. Гореизложената гаранция не е в състояние и вместо и изключва всички други гаранции, които не са изрично посочени тук, независимо дали са изрични или подразбиращи се от закона, или които включват, но не се ограничават до каквито и да е подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност. Никой агент, служител или представител на нашата компания няма право да обвързва нашата компания с каквото и да било представяне, утвърждаване или гаранция за стоките и всяко такова представяне, утвърждаване или гаранция няма да се счита за част от основата на това споразумение и е неприложимо. Всеки дефект в материала или изработката се счита за отказван от Купувача, освен ако не бъде изпратен на Нашата компания писмено в рамките на пет (5) дни от датата, на която стоките са получени от Купувача.
Нашата фирма не носи отговорност по предходната гаранция, ако загубата или повредата са причинени от неправилно прилагане или използване на стоките. Нашата компания отхвърля всяка отговорност по отношение на дизайна на стоките и не дава никаква гаранция по отношение на този дизайн. Тази гаранция е вместо и изключва всички други гаранции, изрични, подразбиращи се или законоустановени, включително подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност.

15. ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА - Нашата компания не носи отговорност за случайни или последващи загуби, щети или разходи, възникващи пряко или непряко от продажбата, обработката или използването на стоките или от всяка друга причина, свързана с тях. Отговорността на нашата компания във всички случаи, включително за претенции за нарушаване на гаранция или небрежност, е ограничена изключително, по избор на нашата компания, до замяна на стоки, които не отговарят на настоящото споразумение, изплащане или кредитиране на купувача със сума, равна на покупната цена на тези стоки или ремонт или уреждане на ремонт на стоката. Ако нашата компания поиска връщане на стоките, стоките ще бъдат препратени на Нашата компания в съответствие с инструкциите на Нашата компания. Средствата за защита, съдържащи се в този параграф, представляват единственото решение на Купувача срещу Нашата компания за нарушаване на задълженията на Нашата компания, независимо дали са от гаранция или по друг начин. Докато Нашата компания прави добросъвестни усилия за отстраняване на всяко нарушение, предвидените в нея средства за защита се считат за изпълнени.
16. ПОДБОР - Купувачът посочва, че стоките, продавани по-долу, са годни за тяхното действително или предвидено ползване и че Купувачът не е разчитал на уменията или преценката на Нашата компания при избора на подходящи стоки или материали или при проектирането на подходящи стоки и материали. Купувачът посочва, че използването и инсталирането на стоките се извършват в съответствие с всички приложими правителствени изисквания. (Включително адвокатски хонорари), щети и задължения, произтичащи от действителни или предполагаеми претенции, или каквито и да е санкции, предложени или оценени от Нашата компания за всяко предполагаемо нарушение от което и да е федерално, местно или местно законодателство, правило, правило или стандарт, поради или във връзка с използването на стоките, доставени по този договор.

17. ИЗБОР НА ЗАКОНА - Това споразумение и въпроси, свързани с неговото изпълнение, се тълкуват в съответствие и се уреждат от закона на щата Флорида, както ако са изпълнени и изпълнени изцяло в щата Флорида. Освен това трябва да се разбира, че е между търговците.

18. ОБЩИ УСЛОВИЯ - Нашата фирма изрично посочва, че всички стоки, които ще бъдат доставени по този договор, ще бъдат произведени в съответствие с изискванията на Закона за справедливата работна сила на 1939, както е изменен.

19. EMAILS - Когато се регистрирате на нашия сайт, което означава, че сте съгласни, че можем да ви изпратим нашите актуализации и промоционални имейли, ако не искате да ги получавате повече, можете да се отпишете в някой от нашите имейли.

Потребител коментар(Обща сума0Потребител Коментар Num)

  • Без коментар
Общо записи 0, разделени into1 страници. хребет Предишна Напред последно
Потребителско име: Анонимен потребител
Електронна поща:
Rank:
Съдържание:
Код за потвърждение: Captcha
0